Lag AFG 2024

Om du behöver ändra något i det anmälda laget, klicka här för att göra det. Sista ändringsdag är 24 maj.

If you need to make any changes to the registered team, click here to do so. Last day for changes is 24 maj.

Problem med anmälningsformuläret skickas till sidansvarig. Vid övriga frågor kontakta provledningen.

Problems with the registration form are sent to the site manager. For other questions, contact the examination management.