FRK Östras styrelse

Emma Johansson

Ordförande och uppfödaransvarig

Camilla Bäck

Vice ordförande och
Jaktansvarig

Kristina Söderberg

Ledamot och kassör

Helena Lindberg

Ledamot och sekreterare

Maria Waldermarsson

Ledamot och Utställningsansvarig

Hanna Rutsch

Suppleant 2 

Angela Lund

Suppleant 1 och Bit. jaktansvarig

Valberedning