FRK Östras styrelse

Camilla Bäck

Ordförande, informationsansvarig och
Jaktansvarig

Therese Olander

Vice ordförande 

Emma Johansson

Ledamot och utställningsansvarig

Kristina Söderberg

Ledamot och kassör

Helena Lindberg

Ledamot och sekreterare

Lotta Strauss

Suppleant 1 och viltspåransvarig

Lena Rösiö

Suppleant 2 och uppfödaransvarig

Valberedning