FRK Östras styrelse

Emma Johansson

Ordförande och utställningsansvarig

Camilla Bäck

Vice ordförande och
Jaktansvarig

Kristina Söderberg

Ledamot och kassör

Helena Lindberg

Ledamot och sekreterare

Maria Waldermarsson

Suppleant 1 och viltspåransvarig

Cecilia Andrée Löfholm

Suppleant 2 och FBR-ansvarig

Lena Rösiö

Adjungerad uppfödaransvarig

Valberedning