VIKTIG INFO INNAN DU ANMÄLER TILL NÅGON KURS/AKTIVITET

Anmälningsvillkor:

  • För alla aktiviteter krävs medlemskap i Flatcoated retriverklubben, för de aktiviteter som andra raser får vara med krävs medlemskap i annan av SKK godkänd rasklubb.
  • Din kursanmälan är bindande så fort du fått en bekräftelse från oss. Detta innebär att om du inte kan vara med på aktiviteten som du anmält dig till och fått bekräftelse på, är betalningsskyldig.
  • Om det finns en reserv som kan ta din plats kan vi betala tillbaka kursavgiften. Du kan själv sälja din plats till någon annan som uppfyller kraven för kursen, men våra eventuelle reserver har förtur så hör av dig till oss.
  • Vid av sektionen inställd aktivitet återbetalas hela deltagaravgiften. Vid återbetalning har arrangören rätt att behålla 40 kr av anmälningsavgiften för administrativa kostnader.

​Välkommen med din anmälan