FRK Östras Dualmästare

2023

Tina Engström och
Engsboda I´am All Brown

2022

Tina Engström och
Engsboda I´am All Brown

2021

Lena Borneljung med Mysak
”Sort Guld Sign Of The Storm”