RETRIEVERJAKTPROV

Retrievern används traditionellt som apportör vid fågeljakt. Hunden ska under skyttet vara stadig och uppmärksam vid förarens sida och lugnt invänta kommando för att sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet och effektivt apportera det till föraren. Det här är ett lagarbete som kräver samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust av hunden och stor tydlighet av föraren.

I många generationer har aveln av retriever inriktats på att behålla och även utveckla de unika retrieveregenskaperna. Det är just dessa egenskaper som idag gör retrievern så populär som jakthund, familjehund och som tjänstehund för en rad olika uppgifter. Och det är samma egenskaper som gör att en retriever måste få arbeta för att må bra.

Syftet med jaktproven är att bedöma hundarnas jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. I artikeln ”Retrieverjaktprov: Hur och varför” kan du läsa om de olika provformerna – A-, B- och C-prov.

SSRKs mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Det är vår uppgift att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av våra raser. Här har jaktproven en avgörande roll.

B-prov

Den äldsta och mest utbredda provformen är B-prov. Här prövas hundens egenskaper på kallt vilt eller dummies. B-prov är alltså ingen tävling utan en egenskapsbedömning.
En domare, auktoriserad av SSRK, bedömer hundens sökarbete, fart, uthållighet, hur den använder sin näsa, dirigerbarhet, markeringsförmåga, skottreaktion, stadga, apporteringslust, apportgrepp, simteknik och vattenarbete samt uppträdandet mot andra hundar (hundtolerans).
Efter avslutat prov ger domaren en sammanfattande kritik samt sätter ett pris. 1:a, 2:a, 3:e pris eller 0 pris.

Nybörjarklass (nkl)

Hunden provas på kallvilt. Här ska framförallt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och samarbetsvilja bedömas. För att få 1:a pris ska hunden visa mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvilja och inte uppvisa några allvarligare fel eller brister i arbetet.
Ett 1:a pris i nkl innebär att hunden flyttas upp till ökl.

Öppen klass (ökl)

Hunden provas på kallvilt. För att få 1:a pris ska den genomföra provet på ett övertygande sätt och av domaren anses som en bra jakthund.
Efter två 1:a pris i ökl är hunden kvalificerad för ekl.

Elitklass (ekl)

Här provas hunden på kallvilt eller dummies. För ett 1:a pris ska hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.
Efter tre 1:a pris i ekl och ett godkänt praktiskt jaktprov kan hunden tituleras Svensk Jaktprovschampion.

A-prov

På A-prov prövas hunden i konkurrens med andra deltagande hundar på riktig jakt.
Innan en hund får starta på ett A-prov måste den kvalificera sig med ett 1:a pris i kvalificeringsklass (KKL).

C-prov

Förutom dessa officiella provformer finns de inofficiella C-proven (där resultaten inte stambokförs). Här bedöms retrieverns förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls.

Working test (WT)

Ett WT består vanligen av fem stationer. Hunden bedöms av en domare och kan få max 20 poäng per station. Tre klasser med olika svårighetsgrad: Nkl, ökl och ekl.

Mock trial

Våra raser har sitt ursprung i Storbritannien, därav de många engelska uttrycken. Mock trial betyder helt enkelt fingerat prov och ”viltet” är dummies.
De två vanligaste formerna av upplägg är fingerad trampjakt efter fälthöns och kanin/hare eller en så kallad drive, vilket är en jakt där fåglarna drivs ut över skyttarna.
Jaktformen ställer stora krav på hundarnas samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och stadga. Därför finns ingen nybörjarklass i mock trial.

När?

SSRKs regler för när jaktprov, som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK, kan genomföras: A-prov då det är jakttid på aktuellt vilt. B- och C-prov under hela året med undantag för 16 maj – 15 juli i södra Sverige och 1 juni – 15 juli i norra Sverige fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Särskild hänsyn ska alltid tas till det vilda och speciellt under hela den så kallade hundförbudstiden (1 mars till 20 augusti).

Läs mer om riktlinjer och anvisningar här.