FRK Östras styrelse

Emma Johansson

Ordförande

Uppfödaransvarig

+46 73-788 95 94

Camilla Bäck

Vice ordförande

Jaktansvarig

+46 670-19 62 34

Kristina Söderberg

Ledamot

Kassör

+46 73-918 15 72

Helena Lindberg

Ledamot

Sekreterare

+46 73-023 09 51

Hanna Rutsch

Suppleant 2 

Vice FB-R ansvarig

Angela Lund

Supelant 1

Vice Jaktansvarig

Maria Waldemarsson

Ledamot

Utställningsansvarige

+46 70-848 05 10

Cecilia André Löfholm

Valberedning

+46 70-777 59 28

Karin Eriksson

Valberedningen

Sammankallande

Tina Engström

Valberedning

+46 70-946 03 09