2022-05-17

Lise-Lott Lundberg med hunden Nova

Lydnad startklass tredje första pris – 178P och därmed titel LD Startklass